Publicerat: 2016-08-15 Skolan

Barn har rätt att vara med och påverka sin skolgång. Skolan har en skyldighet att ta in, överväga och besluta kring krav som elever ställer, samt meddela och motivera beslutet till berörda elever. I både skollagen, läroplanen och gymnasieförordningen står det att skolan har ett ansvar för att ge alla elever inflytande över utbildningen. Eleverna är en viktig del av arbetet för att skapa en bättre skola.

Så här kan du göra om ett barn vill påverka undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det är något i annat i skolan som barnet vill förändra.

Så låter du barn och unga påverka undervisningen

Som vuxen i skolan är det bra att profilera sig som en som lyssnar och intresserar sig för vad eleverna tycker. Då blir det naturligt för dem att komma med önskemål och synpunkter om exempelvis undervisning.

Vad undervisningen ska innehålla och hur den ska fungera bestäms till viss del av de lagar och regler som styr skolan, men det finns stort utrymme för lärare och elever att gemensamt komma fram till hur det ska fungera.

Eleverna har rätt att framföra sina åsikter och bli respekterade och lyssnade på. Om elever upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll och hur den utförs har det visat att de lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar.

  1. Lyssna på vad eleven har att säga
  2. Överväg idén, kom med förslag utifrån din erfarenhet, diskutera.
  3. Ta beslut tillsammans

Om du själv vill ta initiativet till en diskussion, tänk på att förklara vad som går att påverka, visa hur läroplanerna ser ut och ge exempel på olika alternativ. Låt eleverna komma med förslag och var öppen för nya idéer. Tänk på att det inte finns någon åldersgräns för när barn kan vara delaktiga i hur undervisningen utformas, men att det är viktigt att dialogen utformas på ett sätt som fungerar för barnet.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Barnrättsveckan

Barnrättsveckan är BOiU:s satsning för att informera om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos skolelever.

Läs mer här.

Tips!

Sveriges Elevråd, för elever i övre grundskolan

Svea, Sveriges Elevråd

Arbetsmiljölagen i skolan

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här