Publicerat: 2016-08-15 Skolan

Skolan är din arbetsplats där du tillbringar mycket av din tid. Du har rätt att lära dig, trivas, ha roligt och känna dig säker i skolan. Du har också rätt att påverka hur undervisningen går till. Vissa saker är redan bestämda i de lagar och regler som gäller i skolan, men mycket kan elever och lärare bestämma tillsammans.

Så här kan du göra om du vill påverka undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det är något annat i skolan som du vill ändra på.

Så påverkar du undervisningen

Om ni inte tycker att undervisningen fungerar bra eller om ni har idéer om hur den kan bli bättre så har ni rätt att ta upp det med vuxna i skolan, eller kanske ta upp det i elevrådet.

Lärarna och rektor ska lyssna på er och hjälpa er att se om och hur det finns möjligheter att göra om undervisningen.

  1. Börja med att prata med läraren. Tänk på att vara trevlig och ha bra grund för dina argument. Det är störst chans att du får igenom en förändring om du redan har en idé på en bättre lösning.
  2. Ta hjälp av dina vänner och klasskamrater eller ditt elevråd. Det kan finnas fler som har liknande tankar och det är bra om ni kan komma överens i klassen. Om du vill ha stöd, tips eller idéer kan du också höra av dig till någon av de elevorganisationer som finns.
  3. Om du tycker att din lärare inte lyssnar eller om läraren inte kan bestämma över det som du vill ändra på – prata med din rektor. Här gör du samma sak som i steg 1: var väl förberedd och ha bra argument.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

De här bestämmer i skolan

Elever: ska få vara med och påverka i alla frågor som rör dem. Klassråd, elevråd och matråd är olika sätt för elever att säga vad de tycker om skolan.

Lärare: bestämmer över hur undervisningen läggs upp. Vad undervisningen innehåller bestäms av lagar och regler som läraren inte kan ändra.

Rektor: bestämmer över hur skolans pengar används. Ansvarar för att eleverna på skolan lär sig det som de ska lära sig och kan därför bestämma över lärarna. Är lärarnas chef.

Huvudman: den som driver skolan. Kommunala skolor har kommunen som huvudman, friskolor har olika huvudmän. Huvudmannen är ”rektors chef”.

Föräldraförening: finns på en del skolor men kan inte bestämma något utan kan bara framföra tankar och idéer, oftast till rektor.

Tips!

Sveriges Elevråd, för elever i övre grundskolan

Svea, Sveriges Elevråd

Arbetsmiljölagen i skolan

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här