Publicerat: 2020-01-08 Sök Guldkantsbidraget

Nu är årets ansökan för Guldkantsbidraget öppen.

Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka pengar från Uppsala läns Barnavårdsförbund för aktiviteter som sker under sommaren och riktar sig till barn och unga till och med 20 år i en eller flera av kommunerna i Uppsala län.

All information och ansökningsformulär finns här.

  • Ansökningstiden 2020 är 8 januari-28 februari.
  • Läs reglerna för bidrag och ansökan noga.

BOiU administrerar endast ansökningarna. Det är Uppsala läns Barnavårdsförbund som står för och beslutar om bidrag.

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. BOiU sköter endast administrationen. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här