Publicerat: 2019-01-10 Sök Guldkantsbidraget

Nu är årets ansökan för Guldkantsbidraget öppen.

Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka pengar från Uppsala läns Barnavårdsförbund för aktiviteter som sker under sommaren och riktar sig till barn och unga till och med 20 år i en eller flera av kommunerna i Uppsala län.

Mer information och ansökningsformulär finns här.

  • Ansökningstiden 2019 är 10 januari-28 februari.
  • Läs reglerna för bidrag och ansökan noga.

BOiU administrerar endast ansökningarna. Det är Uppsala läns Barnavårdsförbund som står för och beslutar om bidrag.

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. BOiU sköter endast administrationen. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här