Barnrättspaketet

Barnrättspaketet anpassas efter varje unikt samarbete.

Barnrättspaketet passar för organisationer och företag som vill verka tillsammans med oss för att skapa ett långsiktigt givande samarbete, där vi gemensamt förstärker våra insatser för barnrättsfrågor.

Detta samarbete innebär att vi tillsammans aktivt kan arbeta för skapa social hållbarhet, att vi kan ha ett kunskapsutbyte och att ni blir inbjudna att delta på event Barnombudet anordnar.

Kontakta Sofie Juhlin för mer information.

Ni bidrar med minst 10 000 kr. Som tack får ni av oss:

  • Möjlighet till organisationsmedlemskap i BOiU
  • Löpande utskick av vårt nyhetsbrev
  • Presentation av er i vårt första nyhetsbrev efter att samarbetet inletts
  • Ett diplom
  • Möjlighet att få ett antal tygkassar, pennor, reflexer och liknande
  • ”Tack till”-text med ert företagsnamn och logga på våra sidor på vår hemsida, Facebook och Instagram
  • ”Tack till”-text i alla nyhetsbrev under året
  • ”Tack till”-text med ert företagsnamn och logga i vår tidning Word.
  • ”Tack till”-text på projektspecifikt material vid stöttning av något av våra projekt. Fråga oss gärna vilka pågående projekt som finns
  • Tillåtelse att i era kommunikativa kanaler berättar om vårt samarbete

Utifrån ert intresse – och mot extra bidrag – kan vi också erbjuda exempelvis föreläsningar för era medarbetare, stöd i att utveckla kunskapen om vad som kan vara barnrättsarbete i just er verksamhet, löpande inbjudningar till våra events, möjlighet för er att presentera er under ett event, löpande inbjudningar till aktiviteter med teman inom barnrättsarbete.

Har ni en egen idé om ett projekt eller ett brinnande intresse kring något som gäller barnrättsarbete som ni vill driva tillsammans med oss? Hör gärna av er till Sofie Juhlin.

Sofie Juhlin

Sofie är ansvarig för vårt medlemsarbete, och kontakt med annonsörer och företag som vill bidra/samarbeta med oss. Hon har också hand om våra event.

018 700 99 39

sofie.juhlin@boiu.se

Om BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i Uppsala kommun och Uppsala län.

Föreningen får sin huvudsakliga finansiering av Uppsala kommun och Region Uppsala. Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här