Publicerat: 2021-04-09 Stora brister i hanteringen av asylsökande barn

Alldeles för många barn har fått vänta alldeles för lång tid för att få sin asylansökan prövad. Tillfälliga uppehållstillstånd ger upphov till så mycket osäkerhet och oro för många barn och familjer och vi är djupt kritiska mot förslaget att tillfälliga – istället för permanenta – uppehållstillstånd ska bli standard.

I dagens UNT skriver Lisa en debattartikel om detta tillsammans med företrädare för Nätverket för Minderåriga vid första avslag, Uppsalastödet och Rädda barnen i Uppsala län.

Läs också vår rapport om att Migrationsverket brister i sitt utredningsansvar, vilket kan leda till att barn utvisas trots att de har rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Rapporten

Läs rapporten här

Barnombudet i Uppsala län blev under början av år 2019 kontaktat av ett antal privatpersoner som var oroliga och kände att deras ärenden hos Migrationsverket inte blivit korrekt hanterade. Barnombudet blev därmed uppmärksammat på en problematik avseende Migrationsverkets prövning av huruvida det föreligger ett ordnat mottagande i hemlandet för ensamkommande barn. En professor i juridik och en advokat inom migrationsrätt bekräftade att denna problematik föreligger.

Med anledning av detta har ett antal juristvolontärer samt en juristpraktikant under 2019 utrett frågan om hur Migrationsverket gör sin prövning avseende ordnat mottagande. Utredningen har främst baserats på gällande rätt samt slumpmässigt utvalda rättsfall.

Barnombudet i Uppsala län konstaterar att om dessa fall är representativa för Migrationsverkets tillvägagångssätt, så bryter Migrationsverket antingen mot sin motiveringsskyldighet, utredningsskyldighet, informationsskyldighet eller samtliga dessa skyldigheter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här