Publicerat: 2016-09-06 Stress och press – hur hjälper vi våra unga att klara vardagen?

Föreläsning och samtal om stress bland unga, och vad vuxna runt de unga kan göra för att förebygga, åtgärda och underlätta för barnen.

Paulina Rodriguez Milovic, leg psykolog, handledare och coach och ledamot i styrelsen för Barnombudsmannen i Uppsala

När: 22 september kl 18-19.30
Var: På BOiU, Drottninggatan 8
Frivillig föranmälan till boiu@boiu.se
Kostnadsfritt

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här