Publicerat: 2020-03-17 Styrelse 2020

Efter årsmötet den 12 mars 2020 består styrelsen för Barnombudet i Uppsala län av:

  • Gunilla Oltner, ordförande
    070-6315640, gunilla.oltner@styrelse.boiu.se
  • Johan Kaarme
  • Agneta Hammerin
  • Johanna Fjellborg
  • Susanna Eriksson
  • Mohima Mumin
  • Anna Hanning
  • Stefan Börjesson

Verksamhetsrevisorer är Maria Wigenfeldt (PwC), auktoriserad revisor, Ulf Wennström, förtroendevald revisor.

Valberedning är Erik Jonzon, Sven-Erik Pistol

Mer information om föreningen finns på sidan Föreningen. Där hittar du också alla verksamhetsberättelser – ända sedan 1985!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här