fbpx

Publicerat: 2020-04-20 Tips till förskola och skola om att möta barn i ekonomisk utsatthet

Här är BOiU:s debattartikel (2016) om varför det är viktigt att skolan är avgiftsfri på riktigt.

Och här är också den text som skickats ut till förskolor och skolor i Uppsala kommun om hur de kan undvika att undvika att problem uppstår för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Ny version april 2020.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här