Personer framför trans pride-flaggan

Publicerat: 2021-11-15 Transbarns rättigheter är samma som andra barns

13–20 november pågår Transgender awareness week, och den veckan passar de här artiklarna ur barnkonventionen extra bra att lära sig:

Könsidentitet handlar om vilket kön en person har. ”Trans” är ett paraplybegrepp som beskriver att könsidentiteten inte stämmer överens med det som läkarna skrev i pappren när en person föddes. Att vara en cis-person innebär att personens könsidentitet stämmer överens med det kön som läkarna bestämde vid födseln.

Varje barn har:

Samma rättigheter som alla andra barn (artikel 2)

Den kanske viktigaste artikeln i barnkonventionen handlar om att varje barn har lika stort värde och lika stor rätt till alla rättigheterna i barnkonventionen som varje annat barn.

Det innebär att ett barns könsidentitet inte får spela någon roll alls när det handlar om hur väl barnet behandlas.

Rätt till ett bra liv och bästa möjliga utveckling (artikel 6)

Unga transpersoner har generellt sämre psykisk hälsa än andra – och värst är det för tonåringarna. I ett bra liv ingår så klart att skyddas från alla sorters våld (det står dessutom i barnkonventionens artikel 19) – transpersoner är extra utsatta för våld och hot om våld.

De länder som har skrivit under barnkonventionen har lovat att ”till det yttersta av sin förmåga” se till att varje barn överlever och får bästa möjliga utveckling. Varje vuxen har ett ansvar för att bidra till att det blir så.

Rätt till sin identitet och sitt namn (artikel 7 och 8)

I barnkonventionen förklaras ”identitet” med namn, nationalitet och släktförhållanden, men identitet är så mycket mer – för alla.

Ihop med artikel 2 och artikel 6 så handlar det här också om att ett barn har rätt att kallas vid rätt namn och rätt pronomen, och ska få stöd i sin könsidentitet om barnet behöver det.

Rätt till hemligheter och privatliv (artikel 16)

Ett barn har rätt att välja vad det vill berätta om sitt privatliv, och för vem. Om till exempel en lärare eller förälder får veta något nytt om ett barns könsidentitet så har den inte rätt att sprida den informationen vidare till andra utan barnets samtycke.

Rätt att bli lyssnad på (artikel 12)

Vuxna ska lyssna på ett barn i de frågor som rör barnet självt. Det innebär till exempel att ett barns könsidentitet ska respekteras och att barnet ska få möjlighet att prata om sin könsidentitet med vuxna.

Rätt till hälsa och tillgång till sjukvård (artikel 24)

Könsidentitet är ett av många perspektiv som hälso- och sjukvård behöver mer kunskap om när barn och unga är patienter – även små barn, och inte minst inom elevhälsan.

Kunskap hos vårdpersonal, och att bli behandlad med respekt och förståelse, kan vara avgörande för en persons vilja att söka vård – och för att den vård som ges ska bli så bra som möjligt för patienten.

Tillgång till könsbekräftande vård är viktigt för att säkerställa transbarns och transungdomars rättigheter. Först görs en utredning. Under utredningen får barnet möjlighet att testa sina tankar, känslor och upplevelser tillsammans med professionella. Den behandling som kan ges är individuell och kan innehålla röstträning, hjälpmedel, hormonell behandling och kirurgi. Generellt sett behöver en person vara vuxen för att få kirurgisk behandling.

Könsidentitet

Könsidentitet handlar om vilket kön en person har. ”Trans” är ett paraplybegrepp som beskriver att könsidentiteten inte stämmer överens med det som läkarna skrev i pappren när en person föddes. Att vara en cis-person innebär att personens könsidentitet stämmer överens med det kön som läkarna bestämde vid födseln.  

Om du behöver stöd

Har du frågor eller vill ha stöd kring din könsidentitet?

Välj den rosa rutan ”Få hjälp” överst på startsidan och klicka dig fram till ”Hbtqi” så hittar du flera ställen som kan ge stöd och information.

Transgender awareness week

Transgender awareness week är en internationell vecka för att uppmärksamma transpersoner och utbilda om transfrågor.

Veckan leder fram till Transgender day of remembrance, minnesdagen för transpersoner som dödats i hatbrott, den 20 november som också är Barnkonventionens födelsedag.⁠

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här