fbpx

Publicerat: 2020-11-20 Barnrättspriset 2020: Två pris för barns rätt till fysiska aktiviteter

Årets två barnrättspris speglar två sidor av hur samhället och vuxna kan se till att barns rätt till utveckling via fysisk aktivitet kan tillgodoses.

Prismottagarna är Elisabet Jonsson, plan- och byggchef vid Uppsala kommun, och Rami Younes, engagerad ideell idrottsledare.

Elisabet Jonsson har framgångsrikt drivit frågan om barnrättsperspektiv inom Uppsala kommun, bland annat i processen att ta fram en ny riktlinje för förskolors och skolors utemiljö, i barndialoger om lekplatsutveckling och i barnkonsekvensbeskrivning av den fördjupade översiktsplanen.

Tillgången till tillräckligt stora ytor som kan stimulera till kreativ lek med hela kroppen har stor betydelse för barns utveckling och hälsa. Att det finns en kommunal riktlinje kan komma att förändra tillvaron för många barn nu och framöver i ett Uppsala som växer så det knakar.

Rami Younes är en enastående person som engagerar sig i barns utveckling både som familjehem och ideellt genom sitt engagemang i Palestinska FF. Han bidrar med både tid och pengar, bland annat genom att arrangera nattfotboll i Gottsunda. Genom att skapa kreativa aktiviteter som kan locka nya målgrupper till rörelse bidrar Rami till att alla barn får utvecklas. Ideella ledare är avgörande för många barn och ungas uppväxt och Rami är ett gott exempel på detta.

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län.

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här