Hjälp vid depression/nedstämdhet Hjälp vid flykt eller om ny i Sverige Hjälp med skolfrågor

Publicerat: 2016-08-05 Unicef “Möta barn på flykt”

En bok för dig som möter barn på flykt.

Få hjälp

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här