fbpx

Publicerat: 2022-04-01 Upprop: Ett barn – en mobil!

April, april!

 

Fram till valet 11 september kommer vi att driva frågan om mobiler till alla femåringar i Uppsala kommun. Vi kommer att ordna workshops för allmänheten och arbeta hårt för att övertyga kommunens politiker.

Fyll i formuläret nederst på sidan om du är med oss!

Grund i barnkonventionen

  • Artikel 3: barnets bästa ska vara vara vägledande.
  • Artikel 13: rätt till yttrandefrihet.
  • Artikel 16: rätt till privatliv.
  • Artikel 27: rätt till skälig levnadsstandard.
  • Artikel 31: rätt till lek.
  • Artikel 4: ekonomi får inte stå i vägen för barnets rättigheter.

Argument

  1. Barnen måste vara med och driva den digitala utvecklingen.
  2. Tillgång till information och kunskap ska inte vara en fråga om ekonomi.
  3. Inget barn ska behöva vara ensamt – på sociala medier och Youtube kan alla få riktiga kompisar.
  4. Om barn är inne med mobiler istället för att leka utomhus kommer förbrukningen av tvättmedel och plåster att minska, vilket är klimatsmart. Familjerna får också mer pengar till konsumtion, exempelvis resor.

Genomförande

”Ett barn – en mobil!” bör gälla från och med 1 april 2023.

Mobilen skickas hem till barnets 5-årsdag. Ett frivilligt, statligt ägt abonnemang, kan tecknas förmånligt. Detta kan lämpligen administreras av Sveriges radio, SVT eller FRA.

Ett tillägg till barnbidraget kompenserar de familjer vars barn är över 5 år. Tillägget minskas successivt i förhållande till barnets ålder.

Finansiering

Kvarstår att lösa. Se barnkonventionens artikel 4: ekonomi får inte stå i vägen för barnets rättigheter.

Skriv under!

— Formuläret är stängt —

[caldera_form id=”CF6246be78a25fb”]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här