Publicerat: 2019-10-23 Uppstart för Children’s programs ledarutbildning

Region Norrbotten är först ut med att vilja ha en ledarutbildning i metoden Children’s program. Regionen har skrivit en avsiktsförklaring där de pekar på sitt stora intresse för metoden som riktar sig till både barn och föräldrar i familjer där det förekommer missbruk och beroende av alkohol eller andra droger.

BOiU och Region Norrbotten genomför ett första planeringsmöte i november 2019. Målet är främst att skapa en strategi för ett genomförande av en utbildningsinsats som leder fram till en certifiering av ledare i Children’s program-metoden. Planen är utbildningsstart i mars 2020.

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Children’s program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs av BOiU med stöd från Arvsfonden.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Kontakta Children’s program

Du når Lars och Helén på:

018 410 10 32 respektive 018 410 10 32

childrensprogram@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här