Publicerat: 2022-05-02 Utbilda dig till ledare för Children’s program

Är du den som vill ge barn som växer upp med missbruk i familjen chansen till ett bättre liv?

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik – om de inte får hjälp.

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år och med ett starkt familjeperspektiv.

Nu kan du utbilda dig till ledare i metoden. Två kursomgångar är planerade 2023.

Mer information och anmälan.

Children’s program

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program med starkt familjeperspektiv. Det unika med Children’s program är att barn och föräldrar får mötas under trygga former då barnen får uttrycka hur missbruket har påverkat deras liv.

Children’s program är ett projekt (2019-2022) som drivs av Barnombudet med stöd från Arvsfonden.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här