Publicerat: 2022-05-02 Utbilda dig till ledare för Children’s program

Är du den som vill ge barn som växer upp med missbruk i familjen chansen till ett bättre liv?

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik – om de inte får hjälp.

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år och med ett starkt familjeperspektiv.

Nu kan du utbilda dig till ledare i metoden. Två kursomgångar är planerade 2023.

Mer information och anmälan.

Kontakta Children’s program

Du når Lars och Helén på:

018 410 10 32 respektive 018 410 10 32

childrensprogram@boiu.se

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Children’s program är ett projekt (2019-2022) som drivs av Barnombudet med stöd från Arvsfonden.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här