Publicerat: 2017-03-13 Utbildning för medlemmar

Utbildning för medlemmar om barns rättigheter. Vi ser BOiU:s film som presenterar barns rättigheter enligt Barnkonventionen och samtalar om vad de konkret betyder.

Är du inte redan medlem? Bli det här och nu!

När? Den 11.5 kl. 18-20

Var? Hos BOiU, Drottninggatan 8

Anmäl dig här, eller på telefon till ordförande, 070 631 56 40

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här