Publicerat: 2019-09-09 Utbildning i barnrätt för pedagoger

Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram en självinstruerande webbutbildning för skolverksamhet om barnkonventionen.

Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha skapats för vidare arbete för till exempel ledningsgruppen på skolan.

  • Genomför utbildningen på Pedagog Uppsala.
  • Alla våra filmer om barnrätt i kommunen finns här.
  • Utbildning för dig som arbetar i Region Uppsala finns här.

 

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här