Publicerat: 2019-09-09 Utbildning i barnrätt för pedagoger

Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram en självinstruerande webbutbildning för skolverksamhet om barnkonventionen.

Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha skapats för vidare arbete för till exempel ledningsgruppen på skolan.

  • Genomför utbildningen på Pedagog Uppsala.
  • Alla våra filmer om barnrätt i kommunen finns här.
  • Utbildning för dig som arbetar i Region Uppsala finns här.

 

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här