Publicerat: 2021-04-16 Utbildning i Skåne av ledare i Childrens Program

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att barn som lever i dessa familjer löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik – om inget görs!

Childrens Program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år. Utbildning till ledare ger dig kunskaper för att inom Childrens Program-metoden kunna stödja och hjälpa de barn som bär på en hemlighet som de inte pratar om. Barn som lärt sig att inte känna och som inte litar på någon.

Kursens 6 dagar är uppdelade på tre tvådagarsperioder.

Utbildning i Skåne oktober 2021

Plats: Backagården Kurs- & konferenscenter i Höör.
Dagar: 6-7, 13-14, 27-28 oktober 2021
Kostnadsfritt för utförare inom offentliga verksamheter.
Läs mer: Inbjudan utbildning av nya ledare Childrens Program Skåne

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Children’s program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs av BOiU med stöd från Arvsfonden.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Kontakta Children’s program

Du når Lars och Helen på:

018 410 10 32 respektive 018 410 10 32

childrensprogram@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här