Publicerat: 2019-09-26 Utbildning ska ge bättre stöd till barn i missbruksfamiljer

385 000 barn lever i risk- och missbruksmiljöer i Sverige idag. Trots att barn till missbrukare löper upp till sju gånger förhöjd risk att själva utveckla ett missbruk saknar missbruksvården ofta ett barnperspektiv. Bara 2,5 procent av barnen i missbruksmiljö får stöd av kommunerna. Med ett nytt projekt för att utbilda ledare i samtalsmetoden Children’s program ska fler barn och familjer kunna få en ny sorts hjälp och stöd.

Arvsfondsprojektet Children’s program är en ny utbildningssatsning vid Barnombudet i Uppsala län. Children’s program är en välbeprövad metod som funnits i USA i över 30 år och riktar sig till barn och familjer med missbruksproblematik. Målet är att programmet ska etableras permanent över hela Sverige.

– Nyckeln till metodens framgång är att barnen får kunskaper och hjälp att släppa känslan av skuld och skam. De får möjlighet att berätta ärligt om sina upplevelser, direkt för föräldern. Detta ger också missbrukande föräldrar starkare motivation att fortsätta vara nykter, säger Lars Lewerth, projektledare för Children’s program.

2015–2017 bedrevs Children’s program som ett projekt med medel från Folkhälsomyndigheten. 96 barn och 88 föräldrar gick igenom programmet, och forskning vid Örebro universitet visar på goda effekter gällande barnens insikter om missbruket, föräldrars incitament för fortsatt nykterhet och framtidshopp för både barn och föräldrar, liksom tendenser till högre självskattad hälsa hos barnen.

Lars Lewerth berättar att Children’s program bäddar för en kärleksfull och rak kommunikation mellan förälder och barn för att försöka hindra och förebygga missbruk, för både barn och förälder.

– Vi vill att fler barn ska få kunskap om att det går att få hjälp för hela familjen. Metoden sätter barnens behov i centrum och barnen får kunskaper om missbruk som sjukdom, säger Lars Lewerth.

Under tre år kommer Barnombudet i Uppsala län nu att utbilda certifierade ledare i metoden, samt ta fram en metod för klassbesök. Den nationella utbildningsinsatsen genomförs tack vare projektmedel från Arvsfonden.

Familjer som deltagit i Children’s program finns tillgängliga för intervjuer.

Siffrorna i ingressen kommer från Folkhälsoinstitutet (2008) och Junis kommunrapport 2019

Kontakta Children’s program

Du når Lars och Helén på:

018 410 10 32 respektive 018 410 10 32

childrensprogram@boiu.se

Om BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i Uppsala kommun och Uppsala län.

Föreningen får sin huvudsakliga finansiering av Uppsala kommun och Region Uppsala. Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här