Publicerat: 2018-09-18 Utbildningsdag om att förhindra ett barns död

I England görs regelbundet utredningar vid allvarliga tillbud eller dödsfall för barn. I Sverige säger Lex Bobby att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Socialstyrelsen utreder cirka 4 fall om året.

Räcker det?

Skulle vi behöva göra mer?

Vad kan vi göra i samverkan för att förhindra att barn riskerar att dö eller faktiskt dör?

Välkommen på kostnadsfri utbildningsdag den 7 november.

Mer information och anmälan.

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här