Publicerat: 2018-09-18 Utbildningsdag om att förhindra ett barns död

I England görs regelbundet utredningar vid allvarliga tillbud eller dödsfall för barn. I Sverige säger Lex Bobby att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Socialstyrelsen utreder cirka 4 fall om året.

Räcker det?

Skulle vi behöva göra mer?

Vad kan vi göra i samverkan för att förhindra att barn riskerar att dö eller faktiskt dör?

Välkommen på kostnadsfri utbildningsdag den 7 november.

Mer information och anmälan.

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här