fbpx

Publicerat: 2023-01-10 Utbildningsdag om barns rätt till en god bostad

Barn har rätt till en bostad som har tillräcklig yta för umgänge och vila, som har en säker upplåtelseform och som inte är för dyr. Detta lever Sverige inte upp till idag.

Barnfamiljer är en av de snabbast växande grupperna som lever under osäkra boendeförhållanden. De flesta kvinnor och barn har fått det bättre i Sverige, men de mest utsatta har fått det sämre. Det duger inte att vi ser till att barn har tak över huvudet – vi behöver se till att alla barn har ett stabilt och fungerande hem. Välkommen till en utbildningsdag där vi belyser dessa frågor.

Information

 • Datum: 18 januari 2023
 • Tid: ca 13-16.30
 • Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
 • Målgrupp: Personal, studenter och politiker inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård, rättsmedicin, rättsväsende samt övriga intresserade
 • Kostnadsfritt. Lunch på egen hand
 • Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

Presentationer finns länkade vid respektive programpunkt.

 • 13.00 Inledning. Länsstyrelsen Uppsala län.
 • 13.05 Tove Samzelius, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet (via länk)
 • 13.35 Verktyg och system för att värna barns rätt till bostad. Emma Holmqvist, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
 • 14.05 Barns rätt till bostad? Perspektiv från det sociala arbetets praktik. Stina Fernqvist, Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet
 • 14.35 ”Barns bostad först” – en satsning som söker innovativa lösningar på den växande samhällsutmaningen hemlöshet bland barnfamiljer. Rakel Thunander, Skåne Stadsmission, (via länk)
 • 14.55 Samarbete över gränserna. Susann Stambolidou Tellebo, Uppsala kvinnojour
 • 15.15 Sänk tröskeln till en god bostad – en statlig utredning för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Karolina Skog, Stockholms Stadsmission, tidigare nationell utredare
 • 16.15 Mohima Mumin, Hyresgästföreningen
 • 16.25 Avslut. Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig.

Lyssna på podd om rätten till bostad

Lyssna gärna på de två avsnitten om bostadsfrågan i vår podd Rätt som en plätt.

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här