fbpx

Publicerat: 2020-04-28 Utbildningsdag om goda och jämlika livsvillkor för barn och unga

Länk till utbildningsdagen (fungerar även efter den 15 maj 2020)

Goda och jämlika livsvillkor för barn och unga – hälsa och trygghet

Det är väl känt att det finns ett samband mellan att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar dramatiskt och att de rör sig mindre.

Det är också stora skillnader på vilken bakgrund barnen har, vilka vanor de tränas in i, och vilka val vi i samhället erbjuder barn i olika samhällsgrupper.

Under utbildningsdagen vill vi lägga fokus på vad som kan göras för att vända trenderna, och för att vi ska få ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, som kanske samtidigt blir mer ekologiskt hållbart. Det handlar om allt från stadsplanering till BVC-besök, från föreningsaktiviteter till föräldrastöd.

Datum: 15 maj
Tid: 9-15.30
Plats: Vid din dator
Kostnadsfritt

Målgrupp: Personal, studenter, politiker eller andra engagerade inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård och stadsplanering.

Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

Barnsäkert – att inom barnhälsovården tidigt identifiera psykosociala problem i småbarns hemmiljö och erbjuda familjen stöd och hjälp till åtgärd. Maria Engström, Vårdutvecklare barnhälsovården Uppsala län, Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare Region Uppsala

TripleP – framgångsrikt föräldrastöd via förskolan. Anna Hanning, Chef och Samordnare Föräldravägledningen Triple P

Öppna förskolan flyttar ut i närnaturen. Sandrine Karlsson från Gottsunda öppna förskola Kristallen, Åsa Sjögren från Upplandsstiftelsen

Stadsutveckling med helhetsperspektiv – för ökad trygghet och rörelse. Karin Ahlzén, Fokus Skärholmen, Exploateringskontoret

Trivselprogrammet – elevstyrda raster med aktivitet och gemenskap. Pernilla Winder, Trivselansvarig/resurs, Bälinge skola

Skolträdgård – utomhuspedagogik, odling, näring, social mötesplats. Henrik Andersson, Projektledare, skolträdgårdmästare och odlingspedagog för Uppsala Waldorfskolas skolträdgård.

Systematiskt elevhälsofrämjande arbete – En frisk skolstart plus. Liselotte Schäfer Elinder, Adj. professor Karolinska Institutet & Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm

Lockande och hållbar mat i förskola och skola. Lina Andersson Fasth, projektledare på Skolmatsakademin/RISE

Om ny närvårdsstruktur – att hantera när det behöver åtgärdas. Kerstin Evelius, Utredare psykisk hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala

[caldera_form id=”CF5c1a4d3ee6748″]

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här