Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /var/www/vhosts/boiu.se/httpdocs/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 1320

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /var/www/vhosts/boiu.se/httpdocs/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 73
Utbildningsdag om hur samhället hanterar barn som bevittnat/upplevt våld | Barnombudet i Uppsala län

Publicerat: 2019-08-26 Utbildningsdag om hur samhället hanterar barn som bevittnat/upplevt våld

De senaste åren har det skett en stor ökning av anmälningar kring barn som upplevt våld. Lagstiftningen har också förstärkts så att de alltid ska leda till utredning. Det finns också förslag om barn som ska vara i skyddat boende behöver ha ett placeringsbeslut. Under dagen presenteras den utredning där detta föreslås, och andra aktuella frågor kring barns rättsliga ställning och förslag som kan åtgärdas lokalt utan lagändring.

Datum: 4 oktober
Tid: 9-15.30
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Kostnadsfritt – lunch på egen hand
Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

9.00   Introduktion till dagen

9.10   Barns upplevelser av våld i nära relationer. Linnéa Bruno, fil dr i sociologi, Umeå och Stockholms universitet. Presentationen.

9.45   Hur socialtjänsten jobbar med barn som upplevt/bevittnat våld. Ylva Banck och Jonas Österdahl från Teamet för våldsutsatta barn, mottagningsenheten för barn och unga, Uppsala socialtjänst.

10.10 Rast med kaffe/te + smörgås

10.30 Barn i skyddat boende – arbetet med utredningen ”Ett fönster av möjligheter” SOU 2017:112. Marit Birk, Departementssekreterare Enheten för funktionshinder och sociala tjänster, Socialdepartementet. Presentationen.

11.30 Prognos av utredningen – var är vi idag och vad händer härnäst? Lina Nordquist, Riksdagsledamot (L), Ledamot av Socialutskottet.

11.40 Om att barn i skyddat boende bör erbjudas hälsoundersökning och omfattas av Hälsofam. Elizabeth Gold, Barnläkare, Barnskyddsteam, Akademiska barnsjukhuset. Presentationen.

12.00 Barnperspektiv i skyddat boende & kvinnojourens roll vid orosanmälningar. Uppsala kvinnojour, Amanda Birging. Presentationen.

12.30 Lunchpaus

13.30 Presentation av Länsstyrelsens rapport Kvalitén i skyddat boende. Länsstyrelsen Uppsala, Sabina Carlsson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Presentationen.

13.50 Barn som bevittnat våld och deras rättsliga ställning. Barnfridsbrott ny bestämmelse. Rebecca Lagh, advokat på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB. Presentationen.

15.00 Slut för dagen

Frågor till föreläsarna

Dokument med frågor och svar från utbildningsdagen

 

Boka plats

Anmäl dig nedan. Om evenemanget blir fullbokat tillämpar vi reservlista och kontaktar dig så snart det blir en plats ledig.

Arrangemang som hålls i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.


Upplysning: Du har valt ett arrangemang som inte är kostnadsfritt.


Fakturering

Det arrangemang som du valt är inte kostnadsfritt.

Ja
Du måste kryssa i denna ruta.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här