Publicerat: 2019-03-25 Utbildningsdag om könsdysfori och trans

De senaste åren har antalet unga som söker vård för könsutredning hos Akademiska sjukhuset ökat kraftigt.

Många personer som bryter mot samhällets givna normer kring könsidentitet och kön upplever könsdysfori, vilket innebär att hindras i sin vardag eller lida av att ens könsidentitet inte överensstämmer med det kön en blev tilldelad vid födseln. För att de ska kunna bemötas på ett bra sätt behöver samhället en ökad förståelse och kunskap kring trans och könsdysfori.

Den 16 maj arrangerar Barnskyddsrådet en utbildningsdag i ämnet.

Under utbildningsdagen kommer en djupare förståelse för vad trans/könsdysfori innebär ges, grundläggande kunskaper inom hbtq, liksom en inblick i hur verksamheter arbetar med detta i praktiken. Dagen kommer att innehålla både teoretisk förståelse och praktiska utföranden/bemötanden.

Datum: 16 maj
Tid: 9-15.30
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Målgrupp: Personal, studenter och politiker inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård, rättsmedicin, rättsväsende samt övriga intresserade
Kostnadsfritt – lunch på egen hand
Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län

Program

Fler talare tillkommer.

Omhändertagande och utredning av barn och ungdomar med könsdysfori. Malin Indremo, Psykolog inom könsdysforiteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Transkunskap. Christopher Enblom, RFSL. Uppsala.

Crash course i hbtq. Maria Norberg, processledare Social hållbarhet, Uppsala kommun.

Goda exempel på bemötande. En eller flera verksamheter beskriver hur de arbetar.

Boka plats

Arrangemang i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 hålls en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.

Upplysning: Du har valt ett arrangemang som inte är kostnadsfritt.

Fakturering

Det arrangemang som du valt är inte kostnadsfritt. Ange fullständig fakturaadress. Om du vill ha fakturan per mejl: ange även en postadress.

Ja
Du måste kryssa i denna ruta.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information på olika nivåer, samt med stödärenden. Hon är också personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här