Publicerat: 2020-02-04 Utbildningsstart för Children’s Programs ledarutbildning

Utbildningsstart för Children’s Programs ledarutbildning i Luleå 17 mars !

Kursdatum: 17-18 mars, 24-25 mars, 1-2 april 2020

Utbildningen riktar sig i första hand till Norrbottens kommuner, men i mån av plats kan även andra anmäla sig.

Fler utbildningar kommer att påbörjas under hösten 2020/våren 2021. Ta chansen att anmäla dig!

Kvalifikationer

Jobbar du med barn i någon form, är pedagog inom skola eller förskola, utövar vuxenbehandling som terapeut vid någon behandlingsenhet och känner att du vill göra skillnad för dessa barn som finns i familjer där alkohol eller drogproblematik existerar – är du välkommen att anmäla dig till childrensprogram@boiu.se

Kontakta Children’s program

childrensprogram@boiu.se

Vill du särskilt nå Lars eller Helén så hittar du dem på:

Lars Lewerth: lars.lewerth@boiu.se, 0705929393

Helén Olsson: helen.olsson@boiu.se, 0705331966

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Children’s program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs av BOiU med stöd från Arvsfonden.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här