fbpx

Publicerat: 2020-10-27 Utbildningstillfälle: Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Många som arbetar med verksamheter för barn har stött på anhöriga, ofta föräldrar, som kan ha olika nivåer av rättshaveristiskt beteende. Detta kan innebära flera slags problem för barnet och barnets möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda.

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, pratar om hur du som personal eller politiker kan hantera situationen när personer har ett rättshaveristiskt beteende.

Presentationen

Länk till presentationen (pdf)

Datum: 13 november
Tid: 9-10.30 + frågestund kl 13.00-13.30 via Teams
Plats: Vid din dator. Länkar till föreläsningen och till chattforumet skickas ut separat någon dag före utbildningstillfället.
Målgrupp: Personal, studenter och politiker inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård samt övriga intresserade

Kostnadsfritt

Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

 

[caldera_form id=”CF5c1a4d3ee6748″]

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här