Publicerat: 2020-10-27 Utbildningstillfälle: Barn som brottsoffer – ett barnrättsperspektiv

Datum: 14 december
Tid: 9-11 + frågestund kl 11.30-12 via Teams
Plats: Vid din dator. Länkar till föreläsningen och till chattforumet skickas ut separat någon dag före utbildningstillfället.
Målgrupp: Personal, studenDter och politiker inom socialtjänst, förskola, skola, hälso- och sjukvård samt övriga intresserade

Kostnadsfritt

Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

9.00 Intro  Lisa Skiöld

9.05-9.50 Barn som brottsoffer – ett barnrättsperspektiv
Anna Wergens, jurist och jur dr/Brottsoffermyndigheten

9.55 -10.40 Barn som som begår brott – hur fångar vi upp dem och hur förebygger vi att de hamnar där eller fortsätter?
Mikaela Baum, specialisthandläggare, Ungdomsbrottsgruppen Uppsala kommun

11.00 -11.30 frågestund på Teams

 

OBSERVERA

att arrangemanget måste anges exakt som nedan med engelsk månad tre bokstäver eller fulltext (t ex april, may, oct). Annars fungerar inte flödet för att lägga in deltagare i Sharepoint.

Titel||Datum:dd mmm yyyy

Eventuella nya fält för kostnader måste föras in i rätt mejlprocessor.

Boka plats

Arrangemang som hålls i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.

Digitala arrangemang sker i plattformen Teams. Du kan delta även om du inte har ett konto i Teams. Du får länken någon dag före utbildningstillfället.

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här