fbpx

Publicerat: 2020-09-25 Vad Barnombudet i Uppsala län kan göra i rådgivningsärenden faktaruta

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala. Det är kommunen och regionens ansvar att se till att barn får rätt stöd, vård och behandling.

I rådgivningen kan vi:

  • berätta eller ta reda på vilket stöd eller vilken vård och behandling som finns
  • förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå
  • ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer
  • vara medlare i vissa låsta lägen

Vad Barnombudet inte kan göra

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

  • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss
  • bistå med pengar
  • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare
  • bistå med juridisk hjälp från jurister
  • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här