Publicerat: 2016-08-11 Vad behöver du hjälp med?

Klicka på det ämne som du vill ha hjälp med.

Hittar du inte något som passar, hör av dig till oss.

Tänk på att du ser olika saker nedan beroende på om du valt barn, ung, vuxen nära barn eller vuxen som möter barn på bilderna ovanför. Du ser bara de ställen som vänder sig till dig.

Behöver du hjälp genast – se den blå rutan.Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vi håller barnets perspektiv. Vi vill prata med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Geografisk begränsning: Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala.

Vi kan:

* hänvisa till var det går att få stöd och hjälp i olika frågor.
* följa med på möten mellan den som sökt vårt stöd och en myndighet, t ex skola eller socialtjänst. Vår roll är att företräda och bevaka barnets rättigheter. Vi företräder inte barnet eller barnets vårdnadshavare juridiskt.
* medla i situationer där läget blivit låst.
* förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå för densom sökt rådgivning.
* formulera klagomål eller överklaganden.
* ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer.

 

Vad Barnombudet inte kan göra

Geografisk begränsning: Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte:

* kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss.
* bistå med pengar.
* ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare.
* bistå med juridisk hjälp från jurister.
* vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.

Är det akut fara – Ring 112!

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppet dygnet runt.
Tel: 018-611 25 29.

På dagtid vardagar är numret till socialtjänsten i Uppsala:
Tel: 018-727 52 30.

Socialjouren i Uppsala län har öppet
måndag-torsdag 16.00-01.00,
fredag-söndag 14.00 -01.00.
De har tel: 018-15 00 00.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här