fbpx

Publicerat: 2022-09-08 Valfråga: Uppmärksamma varje barns rätt till ett tryggt boende

I två avsnitt av vår podd Rätt som en plätt – barnrätt på vårt sätt fokuserar vi på strukturell hemlöshet och varje barns rätt till bostad. Många bra förslag kommer fram i våra intervjuer med aktörer inom kommun, socialtjänst, hyresföreningar och civilsamhälle. Nedan är en sammanställning av dessa förslag att ta hänsyn till inför valet 11/9.

 • Öka den politiska viljan för att sätta barns välbefinnande på bostadsmarknaden i fokus.
 • Prioritera barnfamiljer genom att belysa barn som en speciell kategori i behov av särskilda politiska åtgärder för att säkra en stabil bostad.
 • Öka kunskapen och förståelsen för hur problematiken kring hemlöshet ser ut idag och vad den får för konsekvenser.
 • Erkänn den strukturella hemlösheten, med utestängning från bostadsmarknaden och otrygga boendeförhållanden, som ett problem.
 • Rikta insatser till särskilt utsatta områden för att mildra segregationens effekter.
 • Öka kunskapen hos nyanlända om rätten till bostad.
 • Stärk samverkan mellan kommun, stat och civilsamhälle.
 • Stärk det vräkningsförebyggande arbetet.
 • Öka den kommunala kunskapen om hur det lokala bostadsbehovet ser ut.
 • Säkra statliga investeringsstöd för att möjliggöra sänkning av bostadshyror.
 • Se över kösystemet i bostadsförmedlingar och möjliggör för fler kriterier för förtur, exempelvis trångboddhet, för att bättre matcha behov.
 • Förfördela hyresrätter med rimlig månadskostnad till de med störst behov via statliga subventioner och skattereformer.
 • Sänk tröskeln in på bostadsmarknaden genom att ta bort kravet om att ha en inkomst på minst tre gånger årshyran samt att tillåta bostadsbidrag som medel att kunna betala hyra.

Sist men inte minst: Stärk barnens rätt på bostadsmarknaden genom att införa nolltolerans mot att barn befinner sig i otrygga boendeformer!

 

NPF, skola och socialtjänst

I detta poddavsnitt hörs röster från personer som är engagerade i att förbättra tillvaron för barn och unga med NPF. Fokus är främst på skolan, eftersom alla barn är där…

Rätten till en bostad: nuläget

Avsnitt 6 av Rätt som en plätt handlar om varför en trygg bostad är en fråga om barns rättigheter och vilka problem som finns i Sverige i dag. Avsnittet är…

3xstöd till barn och unga

Trygga vuxna utanför familjen är viktiga för barn och unga. Vi pratar med tre verksamheter som på olika sätt arbetar med stöd. I det här avsnittet har socionompraktikanterna Ellie och…

Barnanpassad vård – vad är det?

Genom nätverket Barnanpassad vård kan barnsjukvård kontrollera om verksamheten är bra för barn på alla plan. I nya avsnittet av Rätt som en plätt pratar vi med några som genomfört…

Så här gör vi barnrätt

Vi bjuder på en inblick i hur vi arbetar med barnrätt. Lyssna på några av våra medarbetare och personer från kommun och region som kommit i kontakt med oss i…

 

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Podden Rätt som en plätt

”Rätt som en plätt – barnrätt på vårt sätt” är podden som berättar om hur vi på Barnombudet arbetar med barnets rättigheter och barnkonventionen – och hur andra gör (eller inte gör).

 
Kontakta Lisa eller Sofie med rutan här bredvid, eller på rattsomenplatt@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här