Publicerat: 2017-03-17 Vecka 12 är Vecka 54

I skolkonceptet Vecka 54 möjliggör BOiU delaktighet hos skolelever. Nästa vecka besöker vi förberedelseenheten Lysa och högstadieskolan Palmbladsskolan.

Under vecka 12 besöker BOiU både förberedelseenheten Lysa och högstadieskolan Palmbladsskolan. Konceptet Vecka 54 innehåller barnrättslektioner och insamlande av åsikter med samtliga klasser och lunchhäng i skolan. Åsikter från eleverna sammanställs och skickas till berörda nämnder. Under lunchhänget medverkar olika organisationer och verksamheter samt politiker.

– Vi vet att det är angeläget att prata om rättigheterna i skolan. Som fristående organisation kan vi sprida kunskap om rättigheter till barn och unga och inspirera dem till att använda dem. Därefter kopplas det ihop med att påverka beslutsfattare på olika nivåer, säger Karin Mellin som arbetar med att stärka barn och ungas röster.

Eleverna på Lysa tillhör som grupp idag en av de allra mest utsatta barnen i Uppsala, och det är avgörande att de själva vet vilka mänskliga rättigheter de har, och att de får verktyg och stöd i att kräva att samhället lever upp till dem.

– Att erbjuda unga människor ett tillfälle att ta upp vad de tycker är viktigt ser vi också som ett sätt att vaccinera mot antidemokratiska krafter i samhället. Vi förmedlar synpunkterna skriftligt till nämnderna. Dessutom får eleverna också möjlighet att i sin vardagsmiljö prata med kommunpolitiker under lunchhänget, äger Karin Mellin.

På Palmbladsskolan genomförs samtidigt BOiU:s event #bytposition, där kommunalrådet Caroline Hoffstedt (S) sätter sig i skolbänken och får sitt arbete utvärderat av elever. Syftet med eventet är att belysa åldersmaktordningen.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här