fbpx

Publicerat: 2020-02-28 Verksamhetsberättelse 2019

Förord

Att se tillbaka på 2019 känns bra och jag är nöjd med de insatser som genomförts på både individuell och strukturell nivå.

De som sökt vårt stöd individuellt är föräldrar, knappt 50%, och yrkespersoner, 25% . Övriga fjärdedelen är ungdomar, närstående till barn och personer inom den ideella sektorn.

Kontakten med barn och ungdomar har främst skett genom skolbesöken i årskurs 5 och ”lunchhäng” med samtal och lektioner om barnrätt i en högstadieskola. Tidningarna Word och Ord, vars redaktioner består av barn och unga, och sommarjobbarna har varit andra sätt att nå barn och ungdomar för att ge dem möjligheter till inflytande och påverka.

Stort och glädjande är att konkreta handlingsplaner för barnrätt nu finns på samtliga förvaltningar i Region Uppsala är mycket tillfredsställande, ett envetet arbete som genomförts med kunskap och stöd från BOiU.

Att Barnkonventionen skulle bli lag 2020 har påtagligt ökat efterfrågan på utbildningsinsatser under året, dels inom kommunen och regionen, men även i andra delar av landet. Det känns naturligtvis mycket glädjande eftersom det behövs!

Inför nästa år ser vi redan många inbokade utbildningar och hoppas få fler kommuner i länet att se vad vi erbjuder och vad det kan ge för att fler ska få kunskap och se till att det får effekter för barnen.

2020 vill vi med våra medlemmar, allt fler aktiva, finnas ute i stadsdelar för att möta barn och vuxna för samtal och information och vi vill ge fler i vårt län att ta del av det vi har att ge!

Gunilla Oltner, ordförande

 


5 bästa hos BOiU 2019

Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här är det som vi är stoltast över 2019.

Vi efterfrågas

Allt fler vill att vi kommer och utbildar i barnrätt – både politiker och medarbetare inom kommun och region, och även i andra delar av landet. Vi räknar med att behovet av kunskap knappast blir mindre 2020 när barnkonventionen blir svensk lag.
Läs mer.

Novemberkalendern

Varje november räknar vi ned till barnkonventionens födelsedag den 20/11. Årets Novemberkalender skrevs av två praoelever och bygger på förbättringsförslag från de klassbesök som vi gjorde i början av höstterminen i årskurs 5.
Läs #novemberkalendern på Facebook eller Instagram.

Nytt Arvsfondsprojekt

Children’s program är ännu ett konkret verktyg som vi kan erbjuda för att stärka barns rättigheter, i det här fallet för barn i missbruksmiljö. Det treåriga projektet erbjuder kostnadsfria ledarutbildningar för att förbättra relationer och förebygga missbruk.
Läs mer.

Konkreta planer i hela Region Uppsala!

I år har det sista fallit på plats, så att alla förvaltningar i Region Uppsala nu har en plan för hur de ska stärka barnets rättigheter vad gäller till exempel beslut, delaktighet och skydd.
Läs mer om vårt arbete med Region Uppsala.

Samarbeten

Vi har dragit igång många samarbeten med företag och organisationer för att kunna arbeta ännu mer för varje barns bästa. Det känns bra att kunna nå ut på nya arenor! Dessutom fick vi i år till en struktur för att på ett meningsfullt sätt kunna använda engagemanget hos juriststudenter som vill vara volontärer.
Läs mer här och här.

Läs verksamhetsberättelse 2019 här

Verksamhetsberättelse utan årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Förord
2019 i siffror
Organisation
Personal och styrelse
Det här gjorde vi 2019
Vi gav stöd och råd
Vi informerade
Vi påverkade
Vi stärkte barns och ungas röster
Avtal med Region Uppsala
Medlemsaktiviteter
Samarbeten
Arvsfondsprojekt
Sociala medier och webb
Ekonomi
Region Uppsala
Kunskap om barnets behov och rättig­heter
Beslut som berör barn och unga
Dialog med barn som ­patient och anhörig
Barn med särskilda behov av ­samverkan och skydd
Årsredovisning

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här