Publicerat: 2022-04-19 Vi deltar med två seminarier på Barnrättsdagarna 2022

Barnombudet deltar med två pass på barnrättsdagarna i Karlstad den 24-25 maj.

Läs hela programmet för Barnrättsdagarna (ny flik).

Temat för året är Varje barns rätt till utbildning och information. Konferensen ges som hybridkonferens.

Tidningen Word – en kanal för ungas delaktighet, på ungas villkor

Med ungdomar från redaktionen och chefredaktör Karin Sehlin

24 maj, seminariepass 2b.

Att jobba med tidningen Word ska vara roligt – men det kan också innebära mycket jobb! Ungdomarna som deltar i redaktionsarbetet lär sig om processen från gemensam brainstorming och planering till det individuella skapandet. Det är en berikande erfarenhet för livet. För många är det första gången de intervjuar politiker, forskare eller tjänstepersoner och det kan innebära både viss nervositet innan och en härlig wow-känsla efteråt. Det är ofta överraskande lätt att få respons från alla möjliga intervjupersoner, vilket ökar ungdomarnas känsla av sammanhang och verklig demokrati.

Den viktiga leken och fantasins läkande kraft – eller lek som kurativt stöd för barns psykiska hälsa

Med Karin Sehlin

25 maj, seminariepass 3b.

Leken är central för barns utveckling. Men utvecklar alla barn sin lekförmåga och sker det automatiskt? Svaret på båda är nej. Svaret är att vi vuxna behöver finnas där för att stötta barn i deras lekutveckling. Detta kan göras redan på skötbordet genom att spegla barnen och främja utvecklingen av spegelneuronerna. Men barn behöver mer stöd än så. De barn som av en eller annan anledning fått sin lekutveckling hämmad, ex av krig och flykt, otrygghet eller trauman – eller som pga neuropsykiatriska funktionsvariationer har svårigheter med att läsa av och koda andras signaler – behöver få det stöd de har rätt till för att främja en god utveckling och god psykisk hälsa.

Karin Sehlin

Chefredaktör Word

Karin är chefredaktör för Word. Hon arbetar också med stödärenden.

018-700 99 35

karin.sehlin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här