Publicerat: 2018-05-15 Vi firar 30 i Gränby 17-19 maj

Barnombudet i Uppsala län firar 30 år! Vi har kommit väldigt långt, men det finns mycket kvar att göra. 17-19 maj finns vi i Gränbystaden.

Uppsala kommun och region är unik. Ingen annanstans i Sverige finns ett fristående lokalt barnombud med den betydelse som BOiU har i Uppsala, eller med BOiU:s breda arbete.

Och i år har BOiU funnits i 30 år! Under de 30 åren har arbetssätten förändrats, men målet är detsamma: att göra Uppsala bättre för barn och unga. Föreningen informerar om rättigheter, stöttar barn och unga som behöver hjälp, samverkar med olika aktörer och påverkar beslut.

Barnrättsarbetet i Uppsala har kommit väldigt långt sedan 1988, men mycket finns kvar att göra. När vi firar 30 år i Gränbystaden kommer därför barn och unga bland annat få ge förslag på vad de tycker att BOiU ska jobba med de kommande 30 åren.

När – var – hur?

  • Gränbystaden, vid Ica Kvantum
  • 17/5–19/5 kl 10-18
  • Testa Barnrättsmaskinen och lär dig mer om dina rättigheter och tyck till om hur framtiden för barn i Uppsala kan bli bättre. Gnuggistatueringar till alla barn. Träffa personal och frivilliga.

Historik

1988 gav Uppsala kommun föreningen Jourtelefonen för barn och ungdom uppdraget att inrätta en barnombudsman. Det var ett år innan Barnkonventionen antogs i FN, och två år innan Sverige fick en statlig barnombudsman. Sedan fem år samarbetar också Region Uppsala med BOiU.

Jourtelefonen bytte 1995 namn till Barnombudsmannen i Uppsala – en ideell förening. Sedan 2017 heter föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Konstverk

Under lördagen visas också konstverket Tusen barn tecknar framtiden av Martin Lima de Faria. Konstverket är Martin Lima de Farias första offentliga ljus-, ljud och bildkonstverk i Uppsala. Verket kombinerar över 1000 teckningar av barns framtidsvisioner i en evighetscykel. Resultatet är ett oändligt varierande visuellt flöde i ett kalejdoskopiskt öga, som för tankarna till att blicka in i framtiden. Konstnären närvarar. Läs mer

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här