Publicerat: 2019-08-28 Vi träffar hundratals barn

Som en del av vårt arbete för att stärka barns röster träffar vi i början av varje hösttermin hundratals femteklassare – just nu är vi ute på tolv olika skolor.

Rätten att bli lyssnad på och att få vara delaktig är en viktig del av Barnkonventionen. Därför innehåller lektionspasset möjligheter för barnen att framföra sina åsikter och förbättringsförslag om ämnen och områden som rör dem. Detta vidarebefordrar vi sedan till berörda beslutsfattare.

Varje elev får varsitt ex av Barnrättskalendern – en läsårskalender med en massa bra-att-veta om barnets rättigheter. Köp kalendern här.

 

 

 

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här